Smeer hem en geniet: Onze RECOVERY BALM
Gratis verzending vanaf 35€ Gratis verzending vanaf 35€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App
https://storage.googleapis.com/oneworld-prod/assets/header_climateneutral.jpg?v=1647359253

Klimaatactie @BLACKROLL.

Als het op klimaatbescherming aankom. zijn we het er allemaal over eens: we kunnen iets doen. Dus zijn we aan onze reis begonnen. Omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, als merk onze bijdrage willen leveren en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs willen ondersteunen.

Ons primaire doel is om de uitstoot in de toekomst te verminderen en waar mogelijk helemaal te vermijden. Waar dit momenteel niet mogelijk is (bijvoorbeeld in de productie of logistiek), nemen we de verantwoordelijkheid voor deze uitstoot en financieren we gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

Onze stappen in klimaatbescherming.
01

Meten.

In de eerste stap hebben we alle relevante gegevens verzameld en doorgegeven aan ClimatePartner om de CO2-uitstoot op bedrijfs- en productniveau te berekenen.
02

Verminderen.

Wij onderzoeken de reductiemogelijkheden om in de eerste plaats emissies te vermijden of om er in de toekomst minder te veroorzaken.
03

Compenseren.

Wij hebben internationaal erkende en gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten geselecteerd om de veroorzaakte emissies te compenseren.

Voor onze klimaatbeschermingsstrategie worden we ondersteund en geadviseerd door Blue life, een non-profitorganisatie voor klimaat- en milieubescherming, en ClimatePartner, een van 's werelds toonaangevende adviesbureaus op het gebied van zakelijke klimaatbescherming. De basis hiervoor is een emissieboekhouding volgens het Greenhouse Gas Protocol (Scope 1, 2 en 3).

Simpel gezegd: samen met ClimatePartner berekenen we sinds 2019 de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en al onze producten. Dit omvat ook alle upstream- en downstream-emissies, bijvoorbeeld ingekochte materialen, verwijdering van producten en verzending. We hebben documenten doorgespit, medewerkers geïnterviewd, het elektriciteitsverbruik van onze bedrijfspanden bijgehouden, gecontroleerd hoe vaak en hoe lang onze bedrijfsauto's op de weg waren - en nog veel meer. Wow!

Onze CO₂-voetafdruk in 2022:

2.923 ton CO₂
Ter vergelijking:

2.425 ton CO₂ (2021)

1.612 ton CO₂ (2020)

1.614 ton CO₂ (2019)

Onze koolstofvoetafdruk is de afgelopen jaren helaas toegenomen door groei in productie en verzending en door een toename van het aantal werknemers.

We kunnen de uitstoot van de afgelopen jaren niet terugdraaien en we zullen ook in de toekomst onvermijdelijke uitstoot blijven veroorzaken (bijvoorbeeld door productie, verpakking of transport). Het compenseren van emissies door het financieren van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten is daarom een belangrijke stap voor ons in een holistische klimaatbescherming.

Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid voor de uitstoot van onze bedrijfsvoetafdruk door internationaal gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten financieel te ondersteunen. We houden ons voornamelijk bezig met emissies die onvermijdelijk zijn of waarvoor we om verschillende redenen nog geen reductiemaatregelen hebben genomen. De CO2-voetafdruk van het bedrijf omvat de uitstoot aan het einde van de levensduur (hoofdkantoor Zwitserland & locatie Australië) en de uitstoot die wordt veroorzaakt door de productie van onze fitnessbanden en fascia-rollen/ballen (alle uitstoot langs de waardeketen van materialen tot productie en logistiek).

We hebben besloten om klimaatbeschermingsprojecten buiten Europa te steunen, omdat klimaatrechtvaardigheid ook een belangrijke rol voor ons speelt. Veel landen hebben historisch gezien niet veel bijgedragen aan klimaatverandering, maar worden nu geconfronteerd met de gevolgen.

Aangezien klimaatbeschermingsprojecten niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook bijdragen aan de sociale en economische ontwikkeling van de regio en zo bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, leveren ze ook een bijdrage aan een grotere klimaatrechtvaardigheid.

Windenergie
Plastic
Plastic aan het strand

Tot nu toe hebben we klimaatbeschermings-projecten gefinancierd voor 2.187 ton CO₂.

In 2022 hebben we besloten om met terugwerkende kracht vanaf 2020 verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde emissies (die worden gegenereerd door onze EPP-fascia-producten en op onze twee bedrijfslocaties in Zwitserland en Australië) door klimaatbeschermingsprojecten uit de ClimatePartner-portfolio die tot op heden volledig gecertificeerd zijn, financieel te ondersteunen. In de volgende stap is het voor ons echter ook belangrijk om te investeren in koolstofverwijderingsprojecten die werkelijk CO2 binden. Echt klimaatherstel kan immers alleen worden bereikt als de CO2 in de atmosfeer ook wordt vastgelegd.


De hoeveelheid financiering voor deze projecten wordt elk jaar flexibel aangepast aan onze financiële middelen. Sinds 2021 zijn ook de emissies voor onze fitnessbanden toegevoegd. We zijn ons ervan bewust dat deze aanpak kritische punten heeft. Maar we doen liever iets onvolmaakt dan helemaal niets.

Want als bedrijf willen we onze verantwoordelijkheid nemen op het gebied van klimaatbescherming en een pionier zijn door echt klimaatherstel te stimuleren.

Ons BLACKROLL® Mangrove project.

Dit jaar hebben we onze bedrijfsemissies (HQ Zwitserland & locatie Australië) voor het eerst met terugwerkende kracht voor 2022 gecompenseerd via ons eigen koolstofverwijderingsproject via de non-profitorganisatie voor klimaat- en milieubescherming blue life. In dit project financieren we de renaturalisatie van mangrovebomen in Myanmar.

Alle details over dit speciale project vind je hier.

BLACKROLL® Mangrove project

Behoud van het zee milieu. Project 1087.

Wij compenseren alle uitstoot veroorzaakt door onze foam rollers en ballen via het Plastic Bank project. Elk jaar belandt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee. Vooral in ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan de infrastructuur voor een goede verwijdering. De plasticvloed een halt toeroepen en tegelijk het leven van de verzamelde gemeenschappen verbeteren - dat is de aanpak van de Plastic Bank. Sommige van onze producten zijn ook op plastic gebaseerd. Dat is precies de reden waarom wij dit project hebben gekozen. Wij zijn ons bewust van het plasticprobleem - vooral wanneer er geen concept voor een circulaire economie is en afval in het milieu terechtkomt. Wat wij zelf doen om onze producten van de kunststof EPP verder te optimaliseren, kun je hier lezen. Terug naar Plastic Bank - hoe werkt het eigenlijk? In Haïti, Indonesië, Brazilië en de Filippijnen zamelen de plaatselijke bewoners plastic afval in. Op inzamelpunten kunnen ze het inwisselen voor geld, voedsel, drinkwater of schoolgeld. Het ingezamelde plastic wordt gerecycleerd en omgezet in zogenaamd sociaal plastic, dat als grondstof dient voor nieuwe producten. Plastic Bank is een linkage-project: CO2 wordt gecompenseerd via een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, het windmolenpark op de Filipijnen. Voor elke ton CO2 die wordt gecompenseerd, wordt 10 kg plastic afval ingezameld.

Meer over het project
Behoud van het zee milieu
Behoud van het zee milieu

Windenergie. Projekt 1138.

Wij compenseren de uitstoot voor ons bedrijf (corporate carbon footprint) via een klimaatbeschermingsproject in Brazilië. Het project omvat de bouw en exploitatie van 14 windmolenparken in de staten Piauí en Pernambuco in het noordoosten van Brazilië. De hernieuwbare elektriciteit die door het project aan het Braziliaanse net wordt geleverd, levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en de vermindering van de uitstoot. Zonder het project zou de elektriciteitsproductie immers gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen. Naast de levering van duurzaam opgewekte, hernieuwbare energie levert het project een belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische en ecologische ontwikkeling van een van de armste regio's van Brazilië.

Meer over het project
Windenergie
Windenergie
Band Klimaatpartner
EPP Klimaatpartne
Band Klimaatpartner