NIEUW: Winterdekbed voor koude nachten
Gratis verzending vanaf 35€ Gratis verzending vanaf 35€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App

Herroepingsinformatie en herroepingsformulier

1.1 HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

als besteller met leveringsadres in Duitsland of andere landen dan Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

als besteller met leveringsadres in Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefoon, fax of e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voor afloop van de herroepingstermijn.

1.2 GEVOLGEN VAN HERROEPING

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen we alle van u ontvangen betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen aan u terug te betalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere vorm van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaard levering). Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode als die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk iets anders met u overeenkomen. In geen geval worden u in verband met deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren tot het moment waarop we de goederen terugontvangen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt,

als besteller met leveringsadres in Duitsland of andere landen dan Zwitserland via de volgende contactgegevens:

BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG,, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

als besteller met leveringsadres in Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

Terug te sturen of te overhandigen.

De termijn is aangehouden wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen. Eventueel waardeverlies van de goederen komt alleen voor uw rekening wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en functionering van de goederen niet noodzakelijke handelwijze.

2. VRIJWILLIG TERUGGAVERECHT

2.1 Onverminderd de u wettelijk toegestane rechten garanderen we u een vrijwillig teruggaverecht van 90 dagen voor alle BLACKROLL-producten. Stuur ons daarvoor gewoon de goederen terug binnen 90 dagen vanaf de dag waarop u de goederen heeft ontvangen.

Voor inachtneming van de teruggavetermijn volstaat het dat u de goederen voor afloop van de termijn heeft verstuurd aan:

BLACKROLL AG c/o Fiege Logistik Stiftung & Co. KG,, Märkische Allee 15, 14979 Großbeeren, Duitsland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

als besteller met leveringsadres in Zwitserland via de volgende contactgegevens: BLACKROLL AG, Hauptstraße 17, CH-8598 Bottighofen, Zwitserland, tel. +49 (0)7141 696 2569, shop.nl@blackroll.com;

Wanneer u goederen terugstuurt volgens dit vrijwillige teruggaverecht, vergoeden we u de door u al voldane koopprijs en de verzendkosten van uw oorspronkelijke aankoop. U draagt het dienovereenkomstige vervoersrisico.

2.2 Het vrijwillige teruggaverecht geldt voor alle goederen die aan ons teruggestuurd worden, waarbij het niet belangrijk is of ze al gebruikt zijn.

2.3 Voor deze terugbetaling maken we gebruik van dezelfde betalingsmethode als die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij we uitdrukkelijk iets anders met u overeenkomen.

2.4 Het door ons vrijwillig contractueel toegekende teruggaverecht laat uw wettelijke rechten onverlet. Deze rechten blijven onbeperkt en onafhankelijk van het teruggaverecht gehandhaafd.. Met name de wettelijke garantieaanspraken en uw herroepingsrecht blijven uiteraard onverlet.

EINDE VAN DE HERROEPINGSINFORMATIE