Smeer hem en geniet: Onze RECOVERY BALM
Gratis verzending vanaf 35€ Gratis verzending vanaf 35€
90 dagen recht op retour 90 dagen recht op retour
Gratis App Gratis App
https://storage.googleapis.com/oneworld-prod/assets/header_climateneutral.jpg?v=1647359253

Wij zijn klimaatneutraal.

Wij zijn een klimaat neutrale onderneming. En ook al onze foam rollers en ballen van het materiaal EPP zijn klimaatneutraal. Omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen, als merk onze bijdrage willen leveren en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs willen ondersteunen. Ons uiteindelijke doel is de uitstoot in de toekomst te verminderen en waar mogelijk geheel te vermijden. Waar dit niet mogelijk is (bv. productie, logistiek, kantoor), compenseren wij onze uitstoot via klimaatbeschermingsprojecten. Maar vanaf het begin...

Onze weg naar klimaatneutraliteit.
01

Meten.

In de eerste stap hebben we alle relevante gegevens verzameld en doorgegeven aan ClimatePartner om de CO2-uitstoot op bedrijfs- en productniveau te berekenen.
02

Verminderen.

Wij onderzoeken de reductiemogelijkheden om in de eerste plaats emissies te vermijden of om er in de toekomst minder te veroorzaken.
03

Compenseren.

Wij hebben internationaal erkende en gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten geselecteerd om de veroorzaakte emissies te compenseren.

ClimatePartner, een van 's werelds meest vooraanstaande onafhankelijke deskundigen op het gebied van klimaatbescherming, heeft ons begeleid en geadviseerd op de weg naar klimaatneutraliteit. Het uitgangspunt voor klimaatbeschermingsmaatregelen is in de eerste plaats het in evenwicht brengen van de CO2-uitstoot volgens de Greenhouse Gas Standard (Scope 1, 2 en 3). Om het simpel te stellen: samen met ClimatePartner hebben we de CO2-voetafdruk van ons bedrijf en al onze producten berekend. Dit omvat ook alle upstream- en downstream-emissies, b.v. aangekochte materialen, verwijdering van producten of verzending. Wij hebben documenten bestudeerd, werknemers geïnterviewd, het elektriciteitsverbruik van onze bedrijfsgebouwen geregistreerd, nagegaan hoe vaak en hoe lang onze bedrijfsauto's op de weg waren - en nog veel meer. Wow!

Wij compenseren 644.033 kg CO2e.

Wij kunnen de emissies van de afgelopen jaren niet terugdraaien en wij zullen ook in de toekomst onvermijdelijke emissies veroorzaken (bv. door productie, verpakking of vervoer). Compensatie van emissies is voor ons dan ook een belangrijke stap in de holistische klimaatbescherming. Wij compenseren onze bedrijfsvoetafdruk (HQ Switzerland & Australia en de emissies die ontstaan bij de productie van onze gevelrollen/bollen (alle emissies in de waardeketen vanaf de materialen, de productie tot en met de logistiek) door internationaal erkende en gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten te steunen en in totaal 644.033 kg CO2e te compenseren.

Onze uitstoot komt overeen met 2.000.114 km met de auto - en dus 50 omtrekken van de aarde. Of een jaarlijkse CO2-voetafdruk van 74 Europeanen.(Bron: ClimatePartner).

Windenergie
Plastic
Plastic aan het strand

Behoud van het zee milieu. Project 1087.

Wij compenseren alle uitstoot veroorzaakt door onze foam rollers en ballen via het Plastic Bank project. Elk jaar belandt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee. Vooral in ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan de infrastructuur voor een goede verwijdering. De plasticvloed een halt toeroepen en tegelijk het leven van de verzamelde gemeenschappen verbeteren - dat is de aanpak van de Plastic Bank. Sommige van onze producten zijn ook op plastic gebaseerd. Dat is precies de reden waarom wij dit project hebben gekozen. Wij zijn ons bewust van het plasticprobleem - vooral wanneer er geen concept voor een circulaire economie is en afval in het milieu terechtkomt. Wat wij zelf doen om onze producten van de kunststof EPP verder te optimaliseren, kun je hier lezen. Terug naar Plastic Bank - hoe werkt het eigenlijk? In Haïti, Indonesië, Brazilië en de Filippijnen zamelen de plaatselijke bewoners plastic afval in. Op inzamelpunten kunnen ze het inwisselen voor geld, voedsel, drinkwater of schoolgeld. Het ingezamelde plastic wordt gerecycleerd en omgezet in zogenaamd sociaal plastic, dat als grondstof dient voor nieuwe producten. Plastic Bank is een linkage-project: CO2 wordt gecompenseerd via een Gold Standard klimaatbeschermingsproject, het windmolenpark op de Filipijnen. Voor elke ton CO2 die wordt gecompenseerd, wordt 10 kg plastic afval ingezameld.

Meer over het project
Behoud van het zee milieu
Behoud van het zee milieu

Windenergie. Projekt 1138.

Wij compenseren de uitstoot voor ons bedrijf (corporate carbon footprint) via een klimaatbeschermingsproject in Brazilië. Het project omvat de bouw en exploitatie van 14 windmolenparken in de staten Piauí en Pernambuco in het noordoosten van Brazilië. De hernieuwbare elektriciteit die door het project aan het Braziliaanse net wordt geleverd, levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en de vermindering van de uitstoot. Zonder het project zou de elektriciteitsproductie immers gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen. Naast de levering van duurzaam opgewekte, hernieuwbare energie levert het project een belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische en ecologische ontwikkeling van een van de armste regio's van Brazilië.

Meer over het project
Windenergie
Windenergie

Let’s reduce this stuff.

...en hoe gaan we nu verder?

Het is niet ons uiteindelijke doel om klimaatneutraal te zijn. Want laten we eerlijk zijn: het is goed en belangrijk dat we onze CO2-uitstoot compenseren via klimaatbeschermingsprojecten. Maar compensatie alleen is niet genoeg. Uiteindelijk is het beter de uitstoot verder te verminderen - of, waar mogelijk, helemaal te vermijden. Zo willen wij het aandeel gerecycleerd materiaal in onze EPP-producten verder verhogen, hebben wij plastic verpakkingen waar mogelijk geëlimineerd en blijven wij klimaat neutrale kartonnen dozen van gerecycleerd materiaal gebruiken. Wij gebruiken ook groene stroom in ons kantoor.

Wij werken momenteel verder aan onze klimaatbeschermingsstrategie en ontwikkelen verdere concrete stappen om de uitstoot te verminderen, die wij vervolgens graag met je delen. Wij worden op deze weg bijgestaan door externe deskundigen. Alleen samen kunnen we het klimaat beschermen. Maak jij er ook deel van uit?